Danske uddannelser

Der findes nogle uddannelser i Danmark, hvor man har mulighed for at beskæftige sig med vævning.

Læs mere ...

Bachelor i tekstildesign – TEKO
Professionsbachelor i tekstildesign, håndværk og formidling.
Uddannelsen er især rettet mod formidling og undervisning.
Vævning indgår som et af fagene.

Designskolen Kolding
Skolen uddanner bl.a. i tekstildesign, som også omfatter vævning.

Kunstakademiets Designskole
Skolen uddanner bl.a. i tekstildesign, som også omfatter vævning.

^ Sidetop