Hjælp

Her kan du finde hjælp til hjemmesidens forskellige funktioner, forkortelser, markeringer og forklaringer.

Links

Links til andre hjemmesider, er de dele af midterkolonnens tekst der er skrevet med grønt. Peger man på teksten, ændres den til rødt. Klikker man på den, åbnes der et nyt faneblad/vindue med den pågældende hjemmeside, som er uafhængig af Vævning.dk.
Hvis den grønne tekst er streget over, betyder det at den uafhængige side der linkes til, muligvis ikke er tilgængelig.

Menuen over emner, som ses i venstre side, foldes ud ved blot at pege på de enkelte hovedpunkter, derefter kommer underpunkterne frem – disse kan man klikke på. Peger man igen på hovedpunktet (efter at have peget andetsteds) lukker menuen.

Sprog

Ved mange links er der i parentes angivet, hvilke sprog der anvendes på den side der henvises til. Hvis der ikke er angivet noget, er siden på dansk. Der er ikke angivet sprog ved YouTube videoer.

Følgende symboler viser hvilket sprog der anvendes:

(EN)
(FR)
(NO)
(SV)
(TY)
– Engelsk
– Fransk
– Norsk
– Svensk
– Tysk
Markeringer
LEKSIKON

Ved nogle links er der en leksikon-markering, som vist ovenfor. Det angiver, at den side der henvises til er fra et on-line leksikon.

Forklaring af grundlæggende vævebegreber

Mange steder på Vævning.dk kan man finde ord, der er understreget med en række små prikker. Dette angiver, at hvis man peger på ordet, kommer der en lille boks frem med en kort forklaring af ordet. Klikker man på ordet, kommer man frem til nedenstående liste af korte forklaringer, af forskellige vævebegreber

Binding:
Mønsteret der opstår når trend og islæt mødes (flettes ind i hinanden). 
 
Bindingstegning:
Tegning der viser trådenes gang i stoffet, samt hvordan sølning, trampning og opbinding af vævens bevægelige dele skal være, for at opnå det ønskede udseende på vævningen. 
 
Islæt:
De tråde der går på tværs i vævningen, og som oftest lægges ind med skytte. 
 
Islæteffekt:
Islætten er mest synlig i vævningen. 
 
Kam:
Redskab med række af lameller som trendtrådene går imellem
(kan bestå af skiftevis rille og hul i nogen typer væve). 
 
Karton:
Arbejdstegning der bruges som forlæg til gobelin-/billedvævning. 
 
Lærredsbinding:
Den enkleste binding, hvor både trend- og islættrådene skiftevis ligger over og under en anden tråd. 
 
Skaft:
To skaftkæppe med tilhørende søller. 
 
Skel:
Åbningen mellem trendtrådene, hvor trådene går igennem. 
 
Skeldannelsen:
Dannelsen af åbningen mellem trendtrådene, hvor skytten går igennem. 
 
Skytte:
Redskabet der fører islætten gennem skellet. 
 
Søller:
Almindelige søller består af tre løkker, hvor den øverste og nederste er de største, disse sættes på hver sin skaftkæp. Midterløkken er lille og beregnet til at trække trendtråden igennem. 
 
Sølning:
Indføringen af trendtrådene i søllernes øjer efter et forudbestemt mønster. 
 
Sølskafter:
Skafter på væven, hvor imellem der hænger tråde med små øjer (søller), som trendtrådene går igennem efter et forudbestemt mønster. 
 
Tramper:
Træstave nederst på væven, som man træder på, for at adskille trendtrådene så der dannes et skel. 
 
Trampning:
Det mønster hvorefter der trædes på vævens tramper. 
 
Trendeffekt:
Trenden er mest synlig i vævningen. 
 
Trendtråde:
De udspændte tråde der går på langs i væven. 
 

 

 

 

^ Sidetop