Professionelle værksteder

Danmark

Hvis en professionel væver har brug for særlige faciliteter, for at kunne realisere et værk, f.eks. fordi det er meget stort, findes der værksteder i Danmark, hvor disse er til stede.

Læs mere ...

Skærbæk Fritidscenter – Vævestue
Væveværksted der kan bruges både af professionelle og amatører – enkeltpersoner og grupper.
Værkstedet kan lejes til undervisning eller man kan leje en plads. Værkstedet er bl.a. hjemsted for Frederiksborgvæven, der er en meget stor gobelinvæv, oprindeligt bygget til fremstilling af gobeliner til Frederiksborg slot.

Væveværkstedet på Statens Værksteder for Kunst
– værksted for professionelle udøvere.

^ Sidetop