Undervisning og vævestuer

Danmark

Har man vævning som interesse, kan det være godt at vide, hvor man kan erhverve mere viden og erfaring.

Her er en liste over steder i Danmark, hvor man kan få undervisning, og/eller der er vævefaciliteter til rådighed.


Læs mere ...

Kornloftet – Sorø
Undervisning i skaftevævning, i stor vævestue.

Laugets vævekurser
Selvstændig forening der dog samarbejder med
Dansk Tekstillaug (tidl. Stoftrykker- og Væverlauget).
Foreningen tilbyder et stort udvalg af kurser og workshops

Lystbækgaard
Lystbækgaard er et spændende udflugtsmål og et besøgscenter for uld, får og gamle hedehåndværk. Der afholdes også vævekurser.

Møns Vævehus
De to vævere Gitte og Katja, som står bag Møns Vævehus i Stege, tilbyder forskellige kurser og hjælp til vævning m.m.

Rødding Højskole
Højskolen har bl.a. korte kurser i vævning.

Skals Håndarbejdsskole
Har både korte og lange kurser i vævning.

Skærbærkcentret – Vævestue
Væveværksted der kan bruges både af professionelle og amatører – enkeltpersoner og grupper.
Værkstedet kan lejes til undervisning eller man kan leje en plads. Værkstedet er bl.a. hjemsted for Frederiksborgvæven, der er en meget stor gobelinvæv, oprindeligt bygget til fremstilling af gobeliner til Frederiksborg slot.
FOF Tønder: Kursus i skaftevævning i Skærbækcenteret

Textilskolen
Tekstilskolen er en forberedende designskole, hvor vævning indgår som et element i undervisningen.

Tversted Skole
På skolen er der indrettet en stor vævestue, hvor der tilbydes kurser i skaftevævning, billedvævning, vævning for børn m.m.

Vingsted Historiske Værksted
Værksted hvor skoleklasser kan komme, og prøve forskellige tekstilhåndværk, som de foregik i bl.a. jernalderen.

Vævernes Hus
Vævernes Hus på Kattrup Gods ved Jyderup, er et centrum for vævehåndværket, hvor oplevelse og formidling forenes med forskning, uddannelse, produktion og udvikling af design. Der tilbydes således også kurser.

Væveskolen i Greve
Forening der også tilbyder kurser.

Væveskolen på Fyn
Væveskolen i Sdr. Højrup ved Ringe tilbyder undervisning i både skaftevævning og billedvævning, i stor vævestue.

Vævestuen Oppfeldt
Vævestuen Oppfeldt i Hvalsø tilbyder flere kurser i skaftevævning.

Projekter og dagtilbud

Gentofte Håndarbejdsværksted
Dagtilbud, som tilbyder beskyttet beskæftigelse bl.a. med vævning.

Væveskolen – Odense
Værkstedsskolen er et projekt, hvor folk med særlige behov
skaber og lærer.

^ Sidetop